ბაზრების მიმოხილვა

კლუბური დღეები. ბაზრების ყოველდღიური ანალიტიკა და მიმოხილვა

შემდგომი

საბაზისო კურსი

კურსები დამწყებთათვის და მასტერკლასები გამოცდილი ტრეიდერებისათვის პროცენტული განაწილების მართვის მოდული

შემდგომი

PAMM - პორტფელები

ინდივიდუალური PAMM - პორტფელი, ინდივიდუალური PAMM პორტფელი პოტენციური რისკების და შემოსავლიანობის თანაფარდობის გათვალისწინებით

შემდგომი

სწავლა

კონსულტაციები

სპეციალისტების კვალიფიციური დახმარება

ბაზრების მიმოხილვა

ცოცხალი ურთიერთობა, ბაზრების ანალიტიკა და მიმოხილვა

საბაზისო კურსი

დამწყებთათვის და გამოცდილი ტრეიდერებისათვის

PAMM - პორტფელები

მმართველთა ოპტიმალური შერჩევა

საინვესტიციო პროდუქტები

საინვესტიციო პროდუქტები: შემოსავლის დამატებითი წყარო

იაპონური სანთლები

ინდივიდუალური კურსი გამოცდილი ტრეიდერებისათვის

ინდიკატორები

საბაზისო ცოდნის მქონე ტრეიდერებისათვის

იშიმოკუს ინდიკატორი

მყარი საფუძველი თქვენი სავაჭრო სისტემისათვის

ვალუტის ციტატა